Sähköinen taloushallinto & pilvipalvelu - Turku

Sähköinen taloushallinto TurkuSähköisen taloushallinnon ydin on verkkolasku ja sen myötä automatisoitu kirjanpito. Verkkolaskut eivät kuitenkaan yksinään automatisoi taloushallintoa, ja suurimmat hyödyt saadaan kun verkkolaskut kytketään muihin taloushallinnon järjestelmiin. Taloushallinto-ohjelma käsittää mm myyntilaskut, ostolaskut, asiatarkastus ja hyväksyminen, palkanlaskenta, matka- ja kululaskut, maksut, viranomaisilmoitukset, automatisoitu kirjanpito, arkistot tarjousten, tilausten ja lähetteiden lähettäminen ja perintä. Sähköiset taloushallintojärjestelmät toimivat myös sähköisinä arkistoina, joihin voi laskujen lisäksi arkistoida päivä- ja pääkirjat, tilinpäätösdokumentit sekä muuta taloushallinnon dokumentointia.

Taloushallinnon sähköistämisessä tulee miettiä kokonaisuutta. Sähköistyminen merkitsee mm. laskujen kierrätystä ja hyväksymistä sähköisesti, sähköistä maksuliikennettä sekä tiliotteiden ja viitesiirtojen vastaanottoa sähköisesti, viranomaisilmoitusten lähetystä sähköisesti ja kirjanpidon rutiinitöiden vähentymistä automaation ansiosta. Jos sähköisyydestä halutaan suurin mahdollinen hyöty, täytyy näiden kaikkien osien toimia saumattomasti yhteen. Sähköisessä taloushallinnossa verkkolaskut siirtyvät automaattisesti yrityksen ostoreskontraan sekä asiatarkastettavaksi että hyväksyttäväksi. Maksuliikenne toimii yhdessä laskutuksen kanssa niin, että saapuvat viitesuoritukset kuittaavat automaattisesti reskontrasta myyntisaatavan maksetuksi. Maksutapahtumista, viitesiirroista ja tiliotteista muodostuu automaattisesti tiliöintimerkinnät. Tällöin voidaan puhua sähköisestä automatisoidusta taloushallinnosta, joka mahdollistaa töiden uudelleen järjestämisen ajasta ja paikasta riippumatta, tehostaa yrityksen taloushallintoa ja alentaa kustannuksia.

Tarjoamme kokonaisvaltaiset sähköisen taloushallinnon palvelut kaikenkokoisille yrityksille Turussa ja lähialueilla. Ota yhteyttä!

Kiinnostuitko?