Tilinpäätös ja tilintarkastus

AuditingTilinpäätös kertoo yrityksen tuloksen ja varallisuusaseman määrättynä ajankohtana. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja liitetiedot. Tilinpäätös on päivättävä ja allekirjoitettava. Tilinpäätöstä koskevat monet säännöt mm aika milloin sen täytyy valmistua. Tilinpäätöksen on myös noudatettava suoriteperustetta, mikä tarkoittaa että tavaran tai palvelun luovutuspäivämäärä ratkaisee onko tapahtuma otettava mukaan tilinpäätökseen vai ei, eikä ajankohta milloin tavaran tai palvelun laskutus tai maksusuoritus on tapahtunut. Tilinpäätöksestä on aina laadittava sekä tase-erittelyt että tasekirja (1.1.2016 alkaen ”Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös”). Tilintarkastus on myös osa yrityksen valvontajärjestelmää. Pienet yhtiöt (oy, ay, ky, osuuskunta) on vapautettu tilintarkastuksesta (1.7.2007 alkaen). Tilintarkastaja voidaan jättää siis valitsematta, jos päättyneellä ja sitä edelliseltä tilikaudelta ei täyty yksikään tai täyttyy vain yksi seuraavista kolmesta ehdosta;
1) taseen loppusumma yli 100 000 euroa,
2) liikevaihto yli 200 000 euroa ja
3) palveluksessa yli 3 henkilöä.
Toimintakertomus on tilinpäätöksen yhteyteen kuuluva erillinen asiakirja, jolla myös sillä on on tarkat sisältövaatimukset. Toimintakertomus on, kuten tilintarkastus, pakollinen vain suuremmille yrityksille. Toimintakertomus ja tilintarkastus on kuitenkin semmoisia asioita jotka moni pienikin yritys tekee tai harkitsee tekevänsä koska esim lainoittajat haluavat sitä.

Kiinnostuitko?