Viranomaisilmoitukset

Viranomaisilmoitus1Kuukausittain; Arvonlisäverot ja työnantajasuoritukset ilmoitetaan verohallinnolle kausiveroilmoituksella tavallisesti kuukausittain. Pienet yritykset voivat kuitenkin hakea pidennettyä ilmoitus- ja maksujaksoa. Kuukausittain ja neljännesvuosittain annettavan kausiveroilmoituksen tulee olla perillä viimeistään sen kalenterikuukauden 12. päivänä, jona kohdekauden vero tai maksu on lain mukaan ilmoitettava. Tämä määräpäivä koskee sähköisiä ilmoituksia. Paperilla annetun ilmoituksen sen sijaan tulee olla perillä Verohallinnossa jo kuukauden 7. päivänä. Kalenterivuosimenettelyssä olevan arvonlisäverovelvollisen on annettava kausiveroilmoitus arvonlisäverosta niin, että se on perillä helmikuun 28. päivänä. Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus tavaran ja palvelun yhteisömyynnistä on annettava viimeistään kunkin kuukauden päättymistä seuraavan kuukauden 20. päivänä.
Vuosittain; Jokaisen työnantajan ja muun tiedonantovelvollisen on annettava verohallinnolle vuosi-ilmoitus maksamistaan palkoista, työsuorituksista ja muista suorituksista. Ilmoituksen on oltava perillä seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Yritysten on annettava verohallinnolle veroilmoitus, jossa ilmoitetaan tiedot kuluneelta verovuodelta tuloverotusta varten. Työeläkevakuutuksen perusteena on työnantajan työntekijälleen maksama palkka. Työnantajan tulee ilmoittaa palkat siihen työeläkeyhtiöön tai -kassaan, jossa hän on järjestänyt työntekijöidensä eläketurvan. Työnantajan on tehtävä kerran vuodessa tapaturmavakuutusyhtiölle palkkailmoitus kalenterivuoden aikana maksamistaan palkoista. Ilmoitus on tehtävä seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Tapaturmavakuutusyhtiö laskee ilmoituksen perusteella lopullisen tapaturmavakuutus- ja ryhmähenkivakuutusmaksun. Työnantajan on annettava ilmoitus vakuutusvuoden aikana maksamistaan palkoista Työttömyysvakuutusrahastolle lopullisen työttömyysvakuutusmaksun laskentaa varten. Palkkasummailmoitus on annettava vakuutusvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Jos työnantajan arvio ennakkopalkkasummasta muuttuu (esim. toiminnan laajentumisen tai supistumisen takia) vakuutusvuoden aikana, työnantaja voi hakea muutosta ennakkoon myös kesken vuoden. Tilastokeskus kerää tietoja yrityskyselyillä silloin, kun tilastojen tuotannossa tarvittavia tietoja ei saada julkishallinnon valmiista rekistereistä. Yrityskyselyissä käytetään usein otosta, johon valitut yritykset edustavat toimialansa muita samansuuruisia yrityksiä.

Kiinnostuitko?